SIST OPPDATERT 27. August 2018

VILKÅR OG BETINGELSER FOR NETTSTEDET

Disse vilkårene og betingelsene ("vilkårene") styrer vårt tilbud av, og din tilgang til og bruk av, https://www.oslofashionoutlet.no ("nettstedet") i tillegg til alle gjeldende lover og forskrifter. 
Les disse vilkårene nøye før du bruker nettstedet. Ved å bruke nettstedet viser du at du samtykker til å være bundet av disse vilkårene. Ikke bruk nettstedet hvis du ikke samtykker til i disse vilkårene.

Nettstedet drives og gjøres tilgjengelig for deg av Norwegian Outlet Vestby AS, organisasjonsnr. 990 690 006, Postboks 113, 4552 Farsund. Når det henvises til "VIA Outlets" i disse vilkårene, gjelder "vi", "oss" eller "vår/våre" denne enheten.

Disse vilkårene kan endres fra tid til annen. Den gjeldende versjonen av vilkårene vil bli lagt ut på denne siden. Sørg for at du besøker og gjennomgår disse vilkårene på nytt med jevne mellomrom, ettersom du vil bli ansett som å ha godkjent, og vil være bundet av, slike endringer hvis du fortsetter å bruke nettstedet etter at det er lagt ut endringer i disse vilkårene.

Disse vilkårene påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter.

Personvern

Andre vilkår som kan gjelde for deg

Eierforhold

Tilgjengelighet og feil

Din bruk av nettstedet

Beskrivelse av produkter og/eller tjenester og annen informasjon

Tredjeparts nettsteder

Koblinger til nettstedet vårt

Ansvar

Skadesløsholdelse

Gjeldende lov og jurisdiksjon

Generelt

Spørsmål eller klager